torsdag 13 november 2014

SFI  C-kurs

Läxa till måndag 17 november 2014

1. Läs och träna sid. 162 - 164
2. Alla skriver sin meritförteckning enligt sid. 141. Ni skickar in den sedan som bifogat 
Word-dokument till adressen stavros.kanellos@hermods.se
3. Höra sid. 165 - 167
4. Skriva sid. 178 - 179
5. Grammatik sid. 193 - 194

               Ordbildning, you tube-filmen                                          Ordbildning.pptx


onsdag 12 november 2014

SFI  C-kurs

Läxa till torsdag 13 november 2014

1. Läs och träna sid. 162 - 163
2. Alla skriver sin meritförteckning enligt sid. 141. Ni skickar in den sedan som bifogat 
Word-dokument till adressen stavros.kanellos@hermods.se
3. Skriva sid. 165 - 166
4. Höra sid. 178
5. Grammatik sid. 193 - 194

               Ordbildning, you tube-filmen                                          Ordbildning.pptx
tisdag 11 november 2014

SFI B - kurs

Läxa till måndag 17 november 2014


1. Läs och förstå sid. 173 - 176

2. Skriva sid. 182 - 184


SFI  C-kurs

Läxa till onsdag 12 november 2014

1. Läs och träna sid. 159 - 161
2. Alla skriver sin meritförteckning enligt sid. 141. Ni skickar in den sedan som bifogat 
Word-dokument till adressen stavros.kanellos@hermods.se
3. Skriva sid. 176 - 177
4. Grammatik sid. 192 - 193


måndag 10 november 2014

SFI B - kurs

Läxa till tisdag 11 november 2014


1. Läs och förstå sid. 173 - 174

2. Skriva sid. 182 - 184


torsdag 6 november 2014

SFI  C-kurs

Läxa till måndag 10 november 2014

1. Läs och träna sid. 154 - 158
2. Alla skriver sin meritförteckning enligt sid. 141. Ni skickar in den sedan som bifogat 
Word-dokument till adressen stavros.kanellos@hermods.se
3. Skriva sid. 174 - 176
4. Grammatik sid. 189 - 194                Prepositionsverb.pptx                                Reflexiva verb.pptx