fredag 21 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever i grupp 1
Ni har fått boken "Samspråk 1"
Vi kommer att arbeta med den på tisdagar t o m  fredagar

Läxa till torsdag 3 november 2016

Läs och förstå sid. 47 och 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 47 - 51
Skriva: sid 51
Grammatik: sid. 188, pronomen


torsdag 20 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever i grupp 1
Ni har fått boken "Samspråk 1"
Vi kommer att arbeta med den på tisdagar t o m  fredagar

Läxa till fredag 21 oktober 2016

Läs och förstå sid. 47 och 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 47 - 51
Skriva: sid 51


onsdag 19 oktober 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever i grupp 2 
Ni har fått boken "Samspråk 1"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar, onsdagar och torsdagar

Läxa till onsdag 2 oktober 2016

Läs och förstå sid. 46 - 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 46 - 51
Skriva: sid. 48 och 51


tisdag 18 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på D-kursen!

Ni har fått boken "Samspråk 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar och tisdagar. 
På fredagar arbetar ni från den boken tillsammans med Christine.

Läxa till måndag 31 oktober 2016

Läs och förstå sid. 48 - 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 48 - 51
Skriva: sid. 48 - 51


måndag 17 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på D-kursen!

Ni har fått boken "Samspråk 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar och tisdagar. 
På fredagar arbetar ni från den boken tillsammans med Christine.

Läxa till tisdag 18 oktober 2016

Läs och förstå sid. 46 - 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 46 - 51
Skriva: sid. 47 - 51


fredag 14 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever i grupp 1
Ni har fått boken "Samspråk 1"
Vi kommer att arbeta med den på tisdagar t o m  fredagar

Läxa till torsdag 20 oktober 2016

Läs och förstå sid. 46 och 51
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 46 - 51
Skriva: sid 51
OBS! Glöm inte repetera kap. 2!

 

torsdag 13 oktober 2016

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever i grupp 1
Ni har fått boken "Samspråk 1"
Vi kommer att arbeta med den på tisdagar t o m  fredagar

Läxa till fredag 14 oktober 2016

Läs och förstå sid. 43 och 45
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 43 - 45
Skriva: sid 44