fredag 26 augusti 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 3C- och 3D-kursen!

Ni har fått boken "Samspråk 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar, tisdagar och fredagar

Läxa till måndag 29 augusti 2016

Läs och förstå sid. 21 - 23
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 22 och 23
Skriva: sid. 21 och 23, träna på substantivens fyra former,
använd gärna Lexin


måndag 22 augusti 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 3C- och 3D-kursen!

Ni har fått boken "Samspråk 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar, tisdagar och fredagar

Läxa till tisdag 23 augusti 2016

Läs och förstå sid. 18 - 20
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 20, övning 9
Skriva: sid. 18 - 20, träna på substantivens fyra former,
använd gärna Lexin


måndag 20 juni 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 2C- och 2D-kursen
Ni har fått kompendiet "Hälso- och sjukvård 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar och tisdagar

Läxa till tisdag 21 juni 2016

Läs och förstå sid. 19 och 65
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 19 och 65
Skriva: sid 65: Skriv minst 5 frågor som utgår från texternatisdag 14 juni 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 2C- och 2D-kursen
Ni har fått kompendiet "Hälso- och sjukvård 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar och tisdagar

Läxa till onsdag 20 juni 2016

Läs och förstå sid. 19 och 65
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 19 och 65
Skriva: sid 65: Skriv minst 5 frågor som utgår från texterna


måndag 13 juni 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 2C- och 2D-kursen
Ni har fått kompendiet "Hälso- och sjukvård 2"
Vi kommer att arbeta med den på måndagar och tisdagar

Läxa till tisdag 14 juni 2016

Läs och förstå sid. 16, 17, 18 och 19
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 16, 17
Skriva: sid 19: Skriv minst 5 frågor som utgår från texterna


torsdag 9 juni 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 3C- och 3D-kursen!

Ni har fått kompendiet "Hälso- och sjukvård 2"
Vi kommer att arbeta med den på onsdagar och torsdagar

Läxa till onsdag 15 juni 2016

Läs och förstå sid. 65, 66, 19 Blodomloppet samt Skelettet
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 66, 19, Skelettet samt texten "Sång till friheten"
Skriva: sid. 18 och 19, träna på substantivens fyra former,
använd gärna Lexin


onsdag 8 juni 2016

BOTKYRKA VUXENUTBILDNING I TUMBA

SFI  Yrkesspår vård och omsorg 

Hej alla mina elever på 3C- och 3D-kursen!

Ni har fått kompendiet "Hälso- och sjukvård 2"
Vi kommer att arbeta med den på onsdagar och torsdagar

Läxa till torsdag 9 juni 2016

Läs och förstå sid. 65 och 66
Läs texterna högt fem gånger hemma
Att diskutera i klassen sid. 65 och 66 samt texten "Sång till friheten"
Skriva: sid. 65 och 66, träna på substantivens fyra former,
använd gärna Lexin